top of page

Jirka Krišica: Vize a inspirace pro novou éru v ELITE BOHEMIA


Jirka Krišica, mladý český designér, který je známý svými schopnostmi kombinovat tradiční materiály s moderními technologiemi, začal spolupracovat s naší rodinnou firmou v květnu tohoto roku. Během své profesní kariéry vytvořil úspěšné produkty, které v oblasti světelného designu vzbudily značný ohlas jak v odborné, tak laické veřejnosti. Nedávno rozšířil své působení na produktový design a navázal spolupráci s různými firmami doma i v zahraničí. Jsme moc rádi, že si pro spolupráci vybral také nás.


Narodil se a vyrůstal v srdci českého sklářského průmyslu, v regionu, kde je sklo více než jen materiál – je to kultura a umění. Jeho první kroky do světa designu byly motivovány nejen rodinnou tradicí, ale i osobní zvědavostí a touhou poznat, jak daleko může své nápady posunout. Studium na střední sklářské škole v Železném Brodě a později na ČVUT v Praze mu poskytlo pevné základy, které později rozšířil během svých cest a práce na

mezinárodních projektech.


Jeho přístup k designu je zcela unikátní. Jirka dokáže spojit funkčnost s estetikou tak, aby výsledný produkt nejen splňoval svůj účel, ale byl i vizuálně poutavý. Fascinace optickými vlastnostmi skla a jeho interakcemi se světlem mu umožňují vytvářet designy, které jsou technicky promyšlené a zároveň mají duši.


ELITE BOHEMIA je tradiční český výrobce luxusního osvětlení a Jirku jsme si vybrali nejen

pro jeho profesní dovednosti, ale i pro jeho schopnost vnímat a reagovat na nejnovější

trendy v designu. Naše společnost je známá svými klasickými svítidly a pod vedením Jirky se

chystáme osvěžit své portfolio a přidat modernější a inovativnější produkty, které osloví nejen

tradiční, ale i nové klienty.


A jak se Jirka těší na svou práci v naší společnosti? „S pokorou chci posunout nejen hranice klasických tradičních svítidel, ale do návrhů chci přinést novou perspektivu pro tento segment. Díky svým zkušenostem budu postupně budovat oblast designových svítidel, které budeme ve spolupráci s ELITE BOHEMIA připravovat zákazníkům na míru. Má vize zahrnuje rozvoj produktových řad, které budou reflektovat současné požadavky na design a funkčnost, ale zároveň zůstanou věrné kvalitě a tradici, která je pro ELITE BOHEMIA tak charakteristická.“


Vedle práce na nových projektech se Jirka chce zaměřit také na udržitelnost a inovace v

materiálové technologii, což jsou oblasti, které mají v dnešní době stále větší význam.


Jirka Krišica je více než jen designer. Je to vizionář, který chápe hloubku a šíři svého oboru.

Jeho práci charakterizuje hledání nových cest, odvaha experimentovat a schopnost

předvídat změny ve světě designu. Věříme, že v naší společnosti jistě najde prostor pro

realizaci svých nápadů a představ, což povede k dalšímu rozkvětu naší značky.


fotografie a vizualizace - Sans Souci

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page